Klimaat, Energie en Utilities

Productie- en bedrijfsprocessen worden gekenmerkt door energieverbruik, verdamping en emissies en beïnvloeden hierdoor het klimaat in de directe omgeving. Moerdijk heeft veel ervaring met het ontwerpen van energiesystemen, klimaatsystemen en utility’s binnen de proces industrie.
Wij verzorgen voor zowel bestaande en nieuwe systemen de warmte- en koudeberekeningen, energiebalansen, dimensionering van koelers, heaters, piping en appendages.  en maken de daarvoor schema’s.
Het ontwerpen en doorrekenen van utilities zoals stoom- en condensaat systemen, leidingsystemen, proceswater installaties, pompsystemen en luchtbehandelingsinstallaties is ons dagelijkse werk.

 

Trouble shooting

Ervaart u knelpunten of problemen met een installatie of heeft u vragen bij een levering van een technisch systeem?
Misschien een probleem wat voortdurend kosten veroorzaakt en de efficiency verstoort of bedreigt?
Vaak gaat dit slepen en treedt gewenning op en past een organisatie zich aan op een technisch probleem. Hierdoor ontstaan ongemerkt onnodige kosten binnen uw organisatie. Moerdijk onderzoekt en analyseert deze problemen voor u waarbij wij ten aanzien van mogelijke oplossingen zowel technische als bedrijfseconomische afwegingen maken.

Ook analyses van problemen en bottlenecks in warmte- en koude-processen zijn deel van ons werk en vormen vaak de eerste aanleiding voor een contact.

Probeert u ons eens uit!

 

Second Opinion

Als onafhankelijk adviesbureau ondersteunt Moerdijk u met een Second Opinion bij de beoordeling van plannen voor een project of technische installatie. Op basis van onze expertise beoordelen wij een systeem of installatie of deze ‘fit-for-purpose’ is en aan de gestelde eisen voldoet met betrekking tot kwaliteit en capaciteit. Desgewenst geven wij aanbevelingen voor verbetering van het plan met als doel dat u krijgt wat u vraagt en waar krijgt voor uw geld.