Hernieuwbare energie en Energie Recovery

Vanuit de voedingsmiddelen industrie is Moerdijk veelvuldig betrokken bij projecten inzake Duurzame energie en Energie terugwinning.
Moerdijk verzorgt haalbaarheidsonderzoeken en projecten voor anaerobe vergisting van GFT en restproducten met biogas toepassing voor bijstoken, stroomopwekking met gasmotoren of de productie van hernieuwbaar gas.
Wij zijn creatief in het terugwinnen van energie en restwarmte uit systemen en processen en het hergebruik ervan voor andere doeleinden.
Ook verzorgen wij onderzoek en ontwikkeling naar Energiekoppelingen tussen bedrijven of partijen met als doel Energiebesparing, Reductie van uitstoot Broeikasgassen en een duurzaam Imago.

 

Subsidies

Terugwinning van energie en energiebesparende maatregelen komen vaak in aanmerking voor subsidies zoals SDE+ en EIA.
Door de overheidssteun op CAPEX of OPEX wordt de rentabiliteit van energie besparingsprojecten vaak aanzienlijk verbeterd en komt binnen uw handbereik.
Moerdijk kan snel inzichtelijk maken of een besparingsproject rendabel is.

Denkt u dat er bij u Energie te besparen valt? Neem contact op voor een oriënterend gesprek!