Engineering

Technisch doelmatig en kosten efficiënt engineeren vereist veel ervaring en een diepgaande kennis van processen en installaties. Dit onderdeel zit ons in de genen en verzorgen wij voor u met de grootste deskundigheid waardoor we in staat zijn voor u de meest optimale oplossing te bereiken.

Afhankelijk van de schaalgrootte en complexiteit van het project of de installatie kan engineering op Basic nivo of Detail nivo worden verzorgd. Een goede engineeringsfase resulteert in een helder bestek of technische specificatie en staat garant voor het binnenhalen van scherpe en concurrerende offertes van toeleveranciers voor de workscope.

De opzet en aanpak van Moerdijk in de engineeringsfase werkt. Onze methode biedt toeleveranciers alle ruimte om hun specialismen en specifieke oplossingen ten volle toe te kunnen passen zodat u de beste prijs en gunstigste oplossing krijgt.

U verdient onze inspanningen op Engineering daardoor dubbel en dwars terug.