Vergroten capaciteit Friteslijn van 22 naar 30 ton per uur

Farmfrites is producent van een uitgebreid assortiment aardappelproducten en heeft internationaal meerdere productielocaties. Oudenhoorn is de hoofdvestiging waar een capaciteitsuitbreiding gerealiseerd moet worden binnen de bestaande locatie van 22 naar 30 ton per uur eindproduct. Binnen de project scope valt de nieuwbouw van een hal waarin het invriesproces moet plaatsvinden.

Rol van Moerdijk