Anaerobe vergister voor Industriële reststromen

EcoFuels verwerkt industriele reststromen en produceert biogas voor de opwekking van elektriciteit en de productie van aardgas.

Het aanbod van reststromen is toegenomen en de bestaande vergisters van EcoFuels zijn niet meer toereikend.  met een nieuw type vergister met een ander circulatie- en voedingssysteem.

Rol van Moerdijk

Moerdijk heeft het ontwerp gemaakt en de engineering verricht van de nieuwe vergister met bijbehorende installaties. Daarbij is een nieuw systeem ontwikkeld voor voeding en circulatie waardoor de performance van het vergistingsproces is verbeterd. Met den nieuwe vergister is ook het leidingsystemen voor biogas en digestaat en het verwarmingssysteem uitgebreid. Voor de uitvoering van het project heeft Moerdijk het project en uitvoeringsmanagement verzorgd.